Om oss

Klubben ble stiftet i 2004 og har medlemmer fra hele Vesterålen.

 

Arbeidet i klubben er kun basert på dugnadsinnsats og frivillig arbeid.

Vi har i hovedsak tilholdssted på Sortland videregående skole – Kleiva, men treninger og liknende kan avholdes ved enkelte av våre medlemsstaller. 

 

Tilsluttet Norges Rytterforbund http://www.rytter.no, som igjen er en del av Norges Idrettsforbund.