INFO FRA STYRET

Da er første styremøte 2017 gjennomført og vi har følgende info og dele med medlemmer:

Styre
Siden det kun ble valgt tre personer til styret på årsmøte, tar styret seg rett til å ta inn flere styremedlemmer fortløpende etter behov og interesse. Dersom noen er interessert i å sitte i styret er det bare å ta kontakt. Nils Ragnar S. Skjørholm fortsetter som kasserer, Jannicke Johannsen og Ingvill Dishington går inn som vara.

Aktivitet
Styret oppfordrer medlemmer til å skape aktivitet, engasjement og komme med ønsker om arrangementer på de steder det drives med hest. Dersom det planlegges kurs og arrangementer i privat regi er klubben interessert i å støtte opp om det. Det er allerede planlagt samarbeid om kjørekurs og treninger. Forslag og initiativ fra medlemmer tas i mot med åpne armer.


Vi har også inngått samarbeid om helgetreninger med Marita og Nancy. Dette er treninger i privat regi der klubben vil gi 100 kr rabatt for klubbmedlemmer per trening. For de som ønsker mer informasjon om trenerne og refusjon vil dette bli lagt ut på klubbens nettside. Dersom noen ønsker å arrangere andre helgetreninger er det bare å ta kontakt så vil det vurderes fortløpende.

Klubben trenger flere medlemmer, aktive hestefolk og foreldre. Vi vil satse litt på rekruttering og profilering av klubben. Vi ønsker derfor å tilby aktiviteter til rideskoleelever, men samtidig gi fordeler for klubbens medlemmer og arrangere det vi måtte ha kapasitet til.


Som medlem i LRK får du;
• Medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og Norge Rytterforbund (NRYF)
• Rytterforbundets medlemsblad Hestesport (ca 10 ganger per år, 1 per husstand)
• Invitasjon og mulighet til å delta på klubbens aktiviteter
• Dekket alle startavgifter ved start på stevner utenom Vesterålen
• 100 kr i avslag på helgetreninger
• Mulighet til å ta grønt kort
• De som er over 16 eller 18 år får mulighet til å ta utdanning som teknisk 

  personell
• Tilbud om å kjøpe klubbjakke
• Sikkerhet om at klubbens aktiviteter skjer i tråd med NIF og NRYFs gjeldende

  lovverk
• Mulighet til å løse rytterlisens og ekstra rytterforsikring
• Sjanse til å lære om og jobbe med organisasjonsarbeid


Og sist men ikke minst mulighet til å påvirke og bidra til positiv utvikling i klubben og hestemiljøet.

Vi minner om at faktura for årets kontingent er sendt per e- post, vi oppfordrer alle våre medlemmer om å fortsette i klubben slik at vi kan få den på fote igjen. Gamle medlemmer er også hjertelig velkommen tilbake til klubben, nå kan man melde seg inn på www.minidrett.no.

Kontakt
Klubbens hjemmeside www.langoyarideklubb.com vil bli oppdatert fortløpende.
Kontaktinfo til klubben er langoya.rideklubb@hotmail.com